Weinberg therapy

Ingmar Veinberg

Samtalsterapeut/Läkarexamen

Medvetenhet

Acceptans

Sinnesfrid

Lång erfarenhet av samtalsterapi för att behandla:

  • Ångest
  • Utmattning
  • Relationsproblem
  • Problem i relationen mellan barn och förälder
  • Depression
  • Svåra psykiatriska diagnoser
  • Sömnproblem

Till vem riktar sig terapin?

Jag vänder mig till personer som upplever sin nuvarande livssituation som väldigt begränsande, p.g.a. problem som ofta har sin grund i någon form av stress. Det kan exempelvis handla om stark ångest, utmattningssyndrom, relationsproblem, problem att hantera utåtagerande barn eller rollen som förälder, depression, sömnproblem, tidigare emotionella trauman eller psykiatriska diagnoser. Dessa tillstånd leder till oönskade begränsningar och svårigheter patienternas liv. Jag har även parterapi samt familjeterapi.

Även anhöriga till personer med t.ex. missbruk eller krävande psykiatriska diagnoser får hjälp hos mig. I dessa fall går det bra att utforma terapisessionerna på så sätt att anhöriga går tillsammans under hela eller delar av behandingen.

Om terapin

 

 

Terapin grundar sig på personlig utveckling i kombination med flera års erfarenhet som examinerad läkare inom psykiatri och beroende. Den syftar till att ge patienten vägledning, verktyg för förändring och nya perspektiv på sig själv och omvärlden. Min filosofi är att symptomlindring såsom t.ex. KBT-liknande verktyg och övningar bör kombineras med mer djupgående terapi för att utforska och åtgärda problemens ursprung och orsak. Detta för att nå långsiktig förbättring, stabilitet och välmående.

Eftersom många psykiska spänningar kan manifestera sig i kroppsliga symptom, såsom huvudvärk eller muskelsmärta, så arbetar jag med verktyg från både somatik och psykiatri.

Jag har lång erfarenhet av att hjälpa människor med svåra problem såsom stark ångest, utmattningssyndrom, de krav som föräldraskapet för med sig, depression, relationsproblem missbruksproblem, krävande psykiatriska diagnoser och utsatthet för sexuellt våld eller destruktiva relationer. 

Utöver läkarutbildning och erfarenhet inom psykiatri och beroende har jag gått flera kurser och seminarier inom personlig utveckling, vilket utöver ett utomordentlig verktyg i terapin även är ett av mina stora personliga intressen.

Samtalsterapi

Parterapi

Föräldrarådgivning

 

Individuellt utformad terapi. Här diagnostiseras orsaken till problemen och därefter behandlas oönskade symptom med terapi och verktyg som effektivt kan användas i vardagslivet för att bli av med symptomen. Dessa symptom kan manifestera sig på olika sätt, både psykiskt och somatiskt.

Samtalsterapi & Akupunktur

 

Stress och oro kan manifestera sig som huvudvärk, migrän eller allmänna muskelspänningar och oro i kroppen. Här kombineras akupunktur med samtalsterapi, för att bli fri från alla symptom, både psykiska och somatiska.

Akupunktur

 

Akupunktur mot huvudvärk, migrän, muskelspänningar samt och stress och oro.

Om mig

 

 

Jag har en bakgrund som examinerad läkare på norra europas största akutmottaging för beroende (psykiatri), där jag jobbat i 5,5 år. Jag har därigenom fått bred erfarenhet av patienter med allt från lätt oro till svår psykiatrisk och somatisk problematik samt substansbruk.

 

Inom min terapiverksamhet sysslar jag uteslutande med samtalsterapi och akupunktur. Sedan några år tillbaka hjälper jag även människor i Lettland med att få en second opinion på sin behandling, då psykiatrin där är eftersatt jämfört med svensk psykiatri.

 

Mitt mål är att hjälpa mina klienter att leva så fridfulla och balanserade liv som möjligt, genom att vägeda dem i bearbetning av tidigare upplevelser och erbjuda nya perspektiv på livet.

 

Senaste artiklar

25 MARS, 2018

 

Jämförelse mellan svensk och lettisk psykiatri.

 

 

En intevju med mig i Lettlands största dagstidning "Diena" angående skillnader i psykiatrisk vård mellan Sverige och Lettland.

 

Ingmar Veinberg

Samtalsterapeut/Läkarexamen

 

Terapi för personer som har haft eller har upplevelser i sitt liv som begränsar dem.

070-7436658

Luntmakargatan, Stockholm

Instagram

I samarbete med Baltic Media

© Copyright. All Rights Reserved.